KONFERENCIJOS TEMA

KODĖL VERTA STATYTI ŽALIUOSIUS PASTATUS?

BUILDING GREEN: WHAT MAKES A DIFFERENCE?

2018 m. lapkričio 8 d., Best Western Vilnius

Sinchroninis vertimas iš ir į anglų kalbą.

08:30 – 09:00

DALYVIŲ REGISTRACIJA

REGISTRATION

09:00 – 09:15

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

OPENING OF THE CONFERENCE

Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos prezidentas ir valdybos pirmininkas Remigijus Simanavičius

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras Kęstutis Navickas

09:15 – 09:45

TVARUMAS: NUO ATKURIANČIO IKI ATGIMSTANČIO

SUSTAINABILITY: RESTORATIVE TO REGENERATIVE

Martin Brown

(Jungtinė Karalystė)

Pranešimo santrauka

Tvarumas: nuo atkuriančio iki atgimstančio

Šiandien jau nebegalime sau leisti tokios prabangos, kad pasitenkintume savo veikla sukeldami ne tokius blogus padarinius. Pastaruosius tris dešimtmečius dažniausiai tvarumas buvo apibrėžiamas kaip vengimas užsiimti veikla, kuri galėtų turėti neigiamų pasekmių rytojaus kartoms. Vis dėlto, jei ir toliau stengsimės dėti kuo mažiau pastangų, tik laipsniškai mažindami savo kuriamą poveikį, mes pakenksime šiuolaikinei ir būsimoms kartoms. Nepaisant to, kad užstatyta aplinka yra pagrindinė mūsų tvarumo ir klimato kaitos problema, ji gali būti labai reikšmingų, naudingų ir atgimstančių sprendimų šaltinis.

Pasitelkęs patirtį, sukauptą įyvendinant tvarius projektus, tokius kaip „FutuRstorative“, „Living Building Challenge“ ir „RESTORE“, Martinas sutelks dėmesį į tai, ką reiškia geri sprendimai ir kaip jie atrodo (aplinkoje); jis taip pat pasidalins įžvalgomis apie atgimstančio tvarumo teikiamą naudą pastatų kūrėjams, gyventojams ir planetai.

09:45 – 10:15

NUO TVARAUS IKI ATKURIAMOJO PROJEKTAVIMO: PASIKEITIMAS PRAKTIKOJE

FROM SUSTAINABLE TO REGENERATIVE DESIGN. A SHIFT IN THE PRACTICE

Emanuele Naboni

(Danija)

Pranešimo santrauka

NUO TVARAUS IKI ATKURIAMOJO (REGENERACINIO) PROJEKTAVIMO. PASIKEITIMAS PRAKTIKOJE

Atkuriamojo projektavimo esmę sudaro pamokos, išmoktos iš ankstyvųjų tvarių pastatų ir miestų kartų, ir pastangos toliau tobulinti šioms tvarumo kartoms būdingas savybes.

Pranešimo metu bus aptariami praktiniai veiksmai, kaip pereiti nuo požiūrio, grindžiamo vien tik energetiniu efektyvumu, prie žmogumi ir gamta grindžiamo požiūrio, kuriuo vadovaujantis žmonės ir pastatai gali palaikyti sveiką santykį su užstatyta aplinka ir ekosistema, kurios dalis jie yra. Konkrečiau kalbant, bus aptariama, kaip įvairios su užstatyta aplinka susijusios suinteresuotosios šalys gali praktiškai įgyvendinti šį moksliškai pagrįstą požiūrį planuojant, projektuojant, statant, eksploatuojant ir modernizuojant procesus. Dalyviams bus pristatomos konkrečios vertinimo sistemos, prieinamos priemonės ir demonstruojami jų praktikai svarbūs teoriniai bei įgyvendinti pavyzdžiai (pastatai).

10:15 – 10:45

LEVEL(S) – EUROPOS SĄJUNGOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KONTEKSTE

LEVEL(S) – AN EU FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE BUILDING ASSESSMENT IN THE CIRCULAR ECONOMY CONTEXT

Kęstutis Sadauskas

(Europos komisija)

Pranešimo santrauka

LEVEL(S) – EUROPOS SĄJUNGOS PASTATŲ TVARUMO VERTINIMO SISTEMA ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KONTEKSTE

Statybų sektorius yra vienas iš daugiausiai išteklių naudojančių sektorių Europoje – tai sudaro maždaug pusę visų išgaunamų medžiagų, pusė viso energijos ir trečdalį vandens suvartojimo. Šis sektorius sukuria ir trečdalį visų atliekų. Atsižvelgdama į poveikį aplinkai Europos komisija (EK) plėtoja atsinaujinančios – „žiedinės“ – ekonomikos sistemą, kurios pagalba yra stengiamasi kiek įmanoma sumažinti resursų ir energijos suvartojimą.

Level(s) yra tvarių pastatų projektavimo ir statybos įrankis, sukurtas ir šiuo metu testuojamas EK glaudžiai bendradarbiaujant su verslo atstovais. Tai yra savanoriška vertinimo ir viešinimo sistema, skirta skatinti tvarų vystymąsi, inovacijas bei Europos sąjungos mastu įvertinti aplinkosaugos reikalavimų taikymą statybų sektoriuje.

Level(s) yra lanksti sistema, kurioje naudojami kriterijai gali būti lengvai pritaikomi naujai kuriamoms ar egzistuojančioms tvarumo vertinimo sistemoms, o jos vartotojais gali tapti viešosios ir privačios organizacijos, architektų ir projektuotojų komandos, nekilnojamo turto vystytojai ir valdytojai. Level(s) skatina ir pastato gyvavimo ciklo principų taikymą nuo dizaino iki jau sukurto objekto valdymo. Statybų sektoriaus profesionalai ir jų klientai Level(s) pagalba geriau suvokia jų pastatų poreikį aplinkai bei kaip jį galima sumažinti. Ši sistema taip pat padeda vartotojams geriau suvokti ir pasiruošti sudėtingesnių tvarumo vertinimo ir pastatų sertifikavimo sistemų taikymui.

Level(s) panaudojimas esamose tvarumo vertinimo sistemose leidžia įsitikinti, jog jų kriterijai atspindi Europos žiedinės ekonomikos prioritetus bei leidžia palyginti sertifikavimo pagal įvairias sistemas metu gautus rezultatus.

10:45 – 11:15

KAVOS PERTRAUKA/SPAUDOS KONFEENCIJA

COFFEE BREAK/PRESS CONFERENCE

11:15 – 11:45

KAIP LIETUVOS VYRIAUSYBĖ GALĖTŲ TAPTI PAVYZDŽIU KURIANT IR VALDANT TURTĄ BEI DARBO APLINKĄ? REKONSTRUOJANT VALSTYBĖS NT PORTFELĮ

HOW LITHUANIA GOVERNMENT CAN BECOME AN EXEMPLARY MANAGER OF ASSETS AND WORK ENVIRONMENTS? RE-CONSTRUCTING STATE’S PORTFOLIO

Mindaugas Kulbokas

(Lietuva)

Pranešimo santrauka

Šiuo metu valstybė turi 28,1 tūkst. nekilnojamojo turto (toliau – NT) objektų kuriuos valdo 726 turto valdytojai. Šio turto išlaikymas kasmet kainuoja ne mažiau kaip 180 mln. Eur. Išsivysčiusiose šalyse, kurioms priklauso ir Lietuva, vis daugiau kalbama apie efektyvų išteklių naudojimą ir siekį mažinti statinių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai viso jų gyvavimo ciklo metu. Viena iš taikomų priemonių, sudarančių prielaidas teigiamiems pokyčiams pastatų ūkio kūrimo, valdymo, su tuo susijusių išteklių naudojimo efektyvumo, pastatų poveikio aplinkai, žmonių sveikatai srityje – reikalavimų vertinti viešojo sektoriaus statomus naujus ar rekonstruojamus pastatus įvairiais tvarumo aspektais nustatymas.

Su kokiais iššūkiais susiduria viešojo sektoriaus pastatų valdytojai bei ko reikia, kad valstybės nekilnojamasis turtas būtų valdomas efektyviai – Mindaugo Kulboko pranešime.

11:45 – 12:15

PERDIRBAME VERTĘ, O NE TŪRĮ

RECYCLING VALUE NOT A VOLUME  

Paulius Bulota

(Lietuva)

Pranešimo santrauka

Perdirbame vertę, o ne tūrį

Statybų pramonė stipriai veikia mus supančią aplinką, nes jos poreikiams sunaudojama net 40 proc. visos pasaulio energijos ir gaunama 30 proc. visų atliekų. Tad šiuo metu vis aktyviau diskutuojant apie žiedinę ekonomiką ir jos pritaikymą visoms gyvenimo sritims, būtina jos principus taikyti ir statybų sektoriuje. Pranešimo metu P. Bulota pristatys kokį modelį žiedinės ekonomikos įgyvendinimui pasirinko Suomių plieninių konstrukcijų ir gelžbetonio jungčių gamintojai „Peikko“, kokius eksperimentinius tyrimus jau atliko ir planuoja ateityje įgyvendinti kartu su Danijos architektų „3XN“ padaliniu „GXN Innovation“.

12:15 – 12:45

„ŽALIASIS“ FINANSAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO SEKTORIUJE

GREEN FINANCING AND REAL ESTATE SECTOR

Katya Nolvall

(Švedija)

Pranešimo santrauka

Žaliasis finansavimas ir nekilnojamo turto sektorius

Žaliosios obligacijos, kaip nekilnojamojo turto bendrovių finansavimo šaltinis, 2015-2018 m. pasiekė eksponentinį augimą. Kodėl tokio pobūdžio finansavimas tapo toks populiarus tarp nekilnojamojo turto bendrovių? Ką jos reiškia investuotojams? Ar Baltijos rinka yra pasirengusi žaliosioms obligacijoms kaip finansavimo šaltiniui?

12:45 – 13:30

PIETŪS

LUNCH

13:30 – 14:00

TVARIOS MEDŽIAGOS IR GYVAVIMO CIKLO ANALIZĖ

SUSTAINABLE MATERIALS AND LIFE CYCLE ANALYSIS

Camille Fabre

(Švedija)

Pranešimo santrauka

Tvarios medžiagos ir gyvavimo ciklo analizė

Pastatai daro didžiulę įtaką aplinkai, nes jie yra atsakingi už beveik 1/4 visame pasaulyje išmetamo anglies dioksido kiekio, o taip pat mūsų sveikatai ir gerovei, nes mes praleidžiame iki 90 proc. laiko patalpose. Būtent todėl labai svarbu pasirinkti tinkamas medžiagas ir sistemas projektuojant, statant ir modernizuojant pastatus!

Bet kas yra tvarios statybos produktas? Ir kaip gamintojai gali imtis iniciatyvos ieškodami tvariems ir žiediniams pastatams tinkamų projektavimo sprendimų?

Pranešime Camille pristatys gyvavimo ciklo vertinimo, sisteminio požiūrio ir daugelio kriterijų koncepcijas, naudojamas apibrėžiant tvarios statybos produktą. Pranešėja pristatys gaminių atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijos (GAARD, angl. EPD) svarbą kuriant tvarius ir žiedinius pastatus.

Camille taip pat aptars, kaip gamintojai gali prisidėti prie tvaresnės užsatatomos aplinkos kūrimo:

 • Kuriant tvaresnius sprendimus, turinčius mažesnį poveikį aplinkai ir socialiniams aspektams bei teikiančius pridėtinę tvarumo naudą. Bus pristatytos ekologinių naujovių ir susijusių priemonių sąvokos, kurios naudojamos ieškant novatoriškų rytdienos sprendimų tarptautiniame  koncerne “Saint-Gobain”.
 • Teikiant paslaugas, kad būtų remiami vertės grandinės dalyviai, norintys kurti ekologiškus sertifikuotus pastatus, tokius kaip LEED arba BREEAM.
 • Bendradarbiaujant visoje vertės kūrimo grandinėje, siekiant kartu rengti rytojaus sprendimus.

14:00 – 14:30

KURIANT ATEITĮ: LED TECHNOLOGIJŲ VYSTYMO KRYPTYS ŽALIUOSIUOSE PASTATUOSE

SHAPE THE FUTURE: LED TECHNOLOGY TRENDS IN GREEN BUILDINGS 

Xavier Denis

(Nyderlandai)

Pranešimo santrauka

Kuriant ateitį: LED technologijų vystymo kryptys žaliuosiuose pastatuose

Mūsų laikais nuolat tobulinamas LEDų (šviesą skleidžiančių diodų) šviesos srautas ir efektyvumas,  siekiant tolesnio energijos taupymo.  Nauji pasiekimai šioje srityje leidžia gerinti šviesos kokybę ir  siekti aukštų tvarios statybos standartų projektuojant pastatus. Papildoma patalpų apšvietimo kokybę gerinanti naujovė susijusi su vėliausia technologine plėtra. Tai – naujausia tiesiogiai montuojamų šviesos diodų lustų (angl. Direct Mountable Chip LEDs) pakuotė. Šis sprendimas leidžia sumažinti produkto ir jo komponentų svorį bei pagerinti dizaino ir erdvės kompaktiškumą ir lankstumą.

Nauja technologija siekiant į žmogų orientuoto apšvietimo yra spalvų pritaikymas. Dabartiniai baltos šviesos diodų suderinamieji moduliai skleidžia šviesą, kuri didina tiek gerovę, tiek našumą. Funkciniai spektro moduliai sustiprina suderinamų aplinkos ir architektūros apšvietimo sprendimų galimybes.

Naujausia technologija, teikianti daugiau naudos nei vien efektyvumą, yra naujovių diegimo ir projektavimo procesas, naudojant bendrą novatorišką iš LEDų sudarytą apšvietimo plokštę (angl. lighting scheme of troffers). Naujos medžiagos ir pakuotės panaudojimas sudaro galimybę šviesos diodams pritaikyti naują lusto ant plėvelės (angl. Chip-on-Film) technologiją, atverianti galimybes sukurti tvaresnius gaminius.

14:30 – 15:00

TVARUMAS JAU YRA NORMA: PRIDĖTINĖ SERTIFIKAVIMO VERTĖ

SUSTAINABILITY IS THE NEW NORMAL: ADDED VALUE OF CERTIFICATION

Levan Ekhvaia 

(Vokietija)

Pranešimo santrauka

Tvarumas jau yra norma: pridėtinė sertifikavimo vertė

Savo pranešime Levanas supažindins su šiuolaikinėmis problemomis (aplinkos, socialinio bei ekonominio pobūdžio ir kt.) Ir pristatys DGNB (Vokietijos tvaraus pastato sertifikatas) požiūrį kaip būdą šioms problemoms spręsti. Pranešėjas pristatys DGNB sertifikavimo sisteminį požiūrį, DGNB organizacijos struktūrą ir pačią sertifikavimo sistemą kartu įvardindamas temas, kurias sprendžia mūsų sistema. Bus aptariama ir numatoma sertifikavimo nauda. Be to, Levanas pateiks ir kai kuriuos statistinius duomenis apie pastatų savininkų, nekilnojamojo turto vystytojų ir projektų vadovų apklausų ir atsiliepimų rezultatus, siekiant atskleisti  pagrindines viso sertifikavimo proceso priežastis.

15:00 – 15:30

PLATININIO SERTIFIKATO NEGANA: AR GAUTAS REZULTATAS PATEISINA LŪKESČIUS?

PLATINUM CERTIFICATION IS NOT ENOUGH: DOES PERFORMANCE = EXPECTATIONS? 

David Hubka

(JAV)

Pranešimo santrauka

Platininio sertifikato negana: ar gautas rezultatas pateisina lūkesčius?

Tvarūs ir sveiki pastatai prasideda nuo integruoto proceso, kuriame dalyvauja visi projekto dalyviai. Projektai, kuriuose projektavimo metu buvo viršyti privalomi statybos / mechaniniai kodai (rezultatai) taikant trečiųjų šalių reitingų sistemas, yra geriau parengti taip, kad pasiektų optimalius veikimo  rezultatus. Deja, optimalus dizainas ne visada užtikrina optimalų ir nuolatinį pastato veikimo režimą. Šiame pristatyme bus aptariami metodai, skirti nuolatiniam optimaliam veikimo režimui pasiekti, kad integruoto proceso metu priimti sprendimai, susiję su sveikata ir tvarumu, būtų įgyvendinami per visą pastato gyvavimo ciklą.

Projektai, kuriems buvo suteiktas dvigubas sertifikatas (LEED v4 + WELL), bus peržiūrėti, siekiant išsiaiškinti problemas ir priimtus sprendimus, pagal kuriuos jie buvo pripažinti kaip keliantys sau  aukštesnius reikalavimus nei standartinius reikalavimus atitinkantys pastatai.

Tikslai:

 • Nustatyti iššūkius, su kuriais susiduriama, derinant pastato charakteristikas ir dizaino lūkesčius.
 • Nustatyti dizaino strategijas, galinčias skatinti ilgalaikį optimalų pastatų veikimą ir prisidėti prie gyventojų sveikatos ir gerovės
 • Nustatyti (gyventojų) kaitos taktiką, kurią galima įdiegti siekiant užtikrinti ilgalaikę pastato sėkmę.
 • Apibūdinti pasikartojančias pastato, įsikėlus gyventojams, įvertinimo (angl. post-occupancy) procedūras, siekiant užtikrinti tęstinę sėkmę.

15:30 – 16:00

KAVOS PERTRAUKA

COFFEE BREAK

16:00 – 16:30

GROŽIS AR EFEKTYVUMAS: KAS LAIMĖS Į PASTATĄ INTEGRUOJAMŲ FOTOELEKTRINIŲ MODULIŲ (BIPV) ATEITĮ? 

BEAUTY OR EFFICIENCY: WHAT IS THE FUTURE OF BUILDING-INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV)?

Julija Kaladžinskaitė

(Lietuva)

 

Pranešimo santrauka

„Grožis ar efektyvumas: kas laimės BIPV ateitį?“

Pristatyme bus trumpai apžvelgiamos fotoelektrinių (saulės) modulių rinkos augimo perspektyvos, EU direktyvos, gamybos technologijos ir sprendimai. Atvejo analizei pateikiamas privatus „Zero CO2 emission” namas su integruotais saulės moduliais bei standartizuotas BIPV sprendimas komerciniame pastate, pristatant šių pastatų projektų specifikacijas, sugeneruojamą energijos kiekį, kainą ir atsipirkimą bei patarimus NT vystytojams.

Pristatymo turinys:

 1. Ką veikia SoliTek?
 2. BIPV saulės elektrinių tipai
 3. BIPV projektų eiga, etapai, ir žaidimo dalyviai
 4. Atvejo analizė – Privatus „0% CO2 emission” namas su integruotais saulės moduliais
 5. Atvejo analizė – komercinis pastatas su integruotais saulės moduliais
 6. Išmoktos pamokos ir BIPV ateitis

16:30 – 17:00

PASTATAS – ŽALIASIS AR SUMANUSIS?

BUILDING – GREEN OR SMART?

Artūras Kriukovas

(Lietuva)

 

Pranešimo santrauka

Pristatymo metu bus trumpai apžvelgiamos išmaniosios technologijos pasaulyje ir Lietuvoje, jų standartizacija, o taip pat bandoma atsakyti į klausimus kaip nepasiklysti siūlomos produkcijos gausoje, kas bendro tarp žaliųjų namų ir išmaniųjų technologijų, ar gali būti žalias ir išmanus? Pabaigoje – trumpas Lietuvoje įgyvendintų projektų pristatymas ir analizė.

17:00

PABAIGA

CLOSING OF THE CONFERENCE

 

Copyright © 2017. LŽPT | Svetainės sprendimas: KP

Apie konferenciją teirautis:  info@lzpt.lt